Fiscal

Un servei de qualitat és integral

Gràcies a un seguiment de principi a fi i a l’actualització constant del nostre equip en matèria fiscal, oferim un servei d’alta qualitat a empreses, tant en la planificació i l’anàlisi com en l’assessorament en totes les seves operacions.

  • Procediments i litigis tributaris.
  • Fiscalitat immobiliària i local.
  • Fiscalitat d’empresa familiar.
  • Fiscalitat general i financera.