Jurídic

Adaptar-se per ser resolutius

La firma contribueix a la resolució ràpida i efectiva de qualsevol matèria relacionada amb el dret en totes les seves àrees de pràctica, adaptant-se a les circumstàncies particulars de les empreses i ajudant-les a externalitzar els seus assumptes legals.

Externalització de les àrees de pràctica següents:

 • Dret bancari.
 • Dret immobiliari.
 • Dret processal.
 • Dret mercantil.
 • Dret societari i govern corporatiu.
 • Fusions i adquisicions.
 • Reestructuracions.
 • Dret concursal.
 • Assessoria fiscal.
 • Dret tecnològic i propietat intel·lectual.
 • Dret esportiu.