Bancari

La solidesa de l’experiència

Amb una dilatada experiència en tots els aspectes legals i regulatoris del complex sector financer, el dret bancari és una de les principals especialitzacions i vocacions del despatx, que proporciona una gran solidesa als nostres clients.

 • Finançament corporatiu.
 • Finançament d’adquisicions.
 • Finançament d’actius.
 • Cessions de crèdits.
 • Disseny d’estructures de finançament simples o sindicades.
 • Estructuració de garanties reals i personals.
 • Assessorament en l’adquisició de deute distressed.
 • Assessorament en tot tipus de qüestions regulatòries.
 • Assessorament en derivats financers i productes estructurats.
 • Representació d’institucions financeres davant els Tribunals.
 • Defensa en la contractació de productes financers i l’abusivitat de clàusules.
 • Procediments executius dineraris i hipotecaris.
 • Gestió i recuperació extrajudicial de morositat bancària.