Concursal

L’ajuda i el consell experts

Un equip professional i expert en l’estudi del fenomen de la insolvència, que ajuda a totes les parts afectades per a solucionar situacions de crisi empresarial de la manera més beneficiosa.

  • Negociació de les condicions d’un pla extrajudicial de pagaments preconcursal.
  • Direcció i tramitació de procediments concursals. Optimització del procés.
  • Administració concursal.
  • Assessorament i representació legal de creditors afectats en procediments concursals.
  • Negociació de les possibles condicions d’un conveni de creditors i/o pla de liquidació.
  • Direcció jurídica d’accions de reintegració.
  • Assessorament en l’adquisició d’unitats productives i processos de liquidació.