Immobiliari

El coneixement al detall

Un mercat en constant evolució, les particularitats del qual n’exigeixen un coneixement exhaustiu. Per a això, la firma disposa de professionals especialitzats en aquesta àrea de tanta importància per a la nostra societat.

  • Assessorament a socimis en la gestió dels seus actius.
  • Promoció, inversió i finançament de projectes immobiliaris.
  • Contractes de compravenda d’immobles.
  • Auditoria preventiva (due diligence) per a l’adquisició d’immobles.
  • Arrendaments, traspassos.
  • Assessorament en matèria de dret de vol.
  • Llicències urbanístiques i autoritzacions.
  • Expropiació immobiliària.
  • Litigis sobre propietat.
  • Desnonaments per impagament.