Processal

La protecció dels interessos del client

Fonamentat en el procés civil, el departament processal de l’empresa té una experiència acreditada defensant els interessos dels clients i exercint una assessoria preventiva per a evitar possibles conflictes judicials o, arribat el cas, garantir una posició sòlida per al client, de manera que aconsegueix proporcionar les solucions oportunes a cada situació.

  • Representació d’institucions financeres davant els Tribunals.
  • Defensa en la contractació de productes financers i abusivitat de clàusules.
  • Procediments executius dineraris i hipotecaris.
  • Conflictes societaris.
  • Accions de responsabilitat.
  • Accions col·lectives.
  • Contractes civils i mercantils.
  • Processos en matèria de drets fonamentals i drets successoris.
  • Arbitratges.
  • Mediació.