Tecnològic i propietat intel·lectual

El repte de l’actualització contínua

El dinamisme de les noves tecnologies i Internet requereix un seguiment ràpid i continu. L’empresa aposta pel compliment realista de la normativa, i aconsegueix que les empreses s’adeqüin a aquests canvis gràcies a un servei actualitzat constantment.

  • Protecció de dades de caràcter personal. Adaptació a la LOPD i normativa complementària.
  • Comerç electrònic.
  • Propietat industrial: marques i patents.
  • Protecció de noms de domini.
  • Propietat intel·lectual i drets d’autor.
  • Contractació tecnològica.
  • Negociació amb entitats de gestió.