Fusions i adquisicions

L’oportunitat del creixement

En les ocasions en què el mercat ofereix oportunitats de creixement a través de la fusió i l’adquisició de societats, assistim els nostres clients en totes les fases del procés, des de l’anàlisi i estratègia fins al tancament del contracte de compravenda.

  • Operacions de capital.
  • Modificacions estructurals.
  • Assessorament en el finançament de les inversions.
  • Deute i desinversions.