Reestructuracions

La mesura oportuna

L’èxit d’una companyia també depèn de les condicions financeres i comercials. La nostra firma ofereix assessorament preventiu, consell i solucions legals, per tal d’implementar les mesures oportunes en el moment adequat en situacions delicades.

  • Reestructuracions d’empresa i grup.
  • Refinançament i reestructuració de deute.
  • Anàlisi de situació econòmica i elaboració de plans de viabilitat.
  • Negociacions amb entitats financeres i proveïdors.
  • Capitalització de deute.
  • Dacions en pagament.
  • Adquisició d’actius i deute d’empreses en crisi.
  • Assessorament en fase preconcursal.