Avís legal i condicions d’ús del lloc web

1. Informació principal

En virtut del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que aquesta pàgina web pertany a:

M&P LEDESMA Y ASOCIADOS, SL (d’ara endavant, M&P LEDESMA)
CIF: B-65271330
Pl. Francesc Macià, 5, 3r 1a
08021 Barcelona
Telèfon de contacte: 934 146 869
Adreça electrònica de contacte: mp@mpledesma.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 41.723, foli 29, full 394.648.

La societat té com a objecte social, entre d’altres, la prestació de serveis jurídics en general, els quals es duen a terme a través del lletrat Pablo Ledesma López, col·legiat número 29.260 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (www.icab.es).

La normativa aplicable a l’exercici de la professió d’advocat la podeu trobar a l’enllaç següent: http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/codigo_deontologico1.pdf.

2. Finalitat del lloc web

M&P LEDESMA és titular del domini d’Internet www.mpledesma.com, el lloc web del qual té com a finalitat proporcionar informació als usuaris sobre els serveis prestats per l’entitat.

M&P LEDESMA no és, en cap cas, responsable dels errors o omissions que hi pugui haver en la informació facilitada, ni de l’aplicació o de l’ús concret que se’n pugui fer.

M&P LEDESMA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense avís previ el contingut del lloc web i d’aquest avís legal.

3. Accés al lloc web

El prestador del servei permet lliurement l’accés general al web a tots els usuaris d’Internet sense necessitat de registrar-se prèviament.

4. Contacte i informació

Si l’usuari volgués posar-se en contacte amb el titular del web ho pot fer a través de la següent adreça electrònica: mp@mpledesma.com.

En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda s’inclourà en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de M&P LEDESMA per tal de gestionar la consulta. L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant, amb aquesta finalitat, un escrit (en què s’adjunti una fotocòpia del document identificatiu) a M&P LEDESMA Y ASOCIADOS, SL, pl. Francesc Macià, 5, 3r 1a, 08021 Barcelona; o enviant un correu electrònic a mp@mpledesma.com, en què s’indiqui a l’assumpte la referència “Protecció de dades”.

5.  Ús del lloc web

L’usuari es compromet a navegar pel lloc web diligentment i atenent la finalitat descrita anteriorment, així com la moral, els bons costums i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre les activitats o els serveis de M&P LEDESMA per dur a terme activitats contràries a les lleis, la moral o l’ordre públic.

A aquest efecte, el prestador no autoritza, en cap cas, l’usuari a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Els usuaris responen dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa M&P LEDESMA o tercers puguin patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del lloc web.

6. Sobre els elements del lloc web

Els diferents elements del lloc web estan sota l’empara legal de la legislació espanyola i els seus drets d’autor pertanyen o han estat cedits a M&P LEDESMA.

Es prohibeix la reproducció parcial o total del portal i el seu tractament informàtic, així com la utilització comercial i explotació, en qualsevol de les seves formes, del codi font, les imatges, els textos, la informació, els logotips o dissenys gràfics, les fotografies, les animacions, el programari i qualsevol altre contingut escrit, audiovisual o sonor que es reculli al lloc web.

Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, l’usuari pot accedir i visualitzar tots els elements, imprimir-los i emmagatzemar-los, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

7. Hipervincles o enllaços

El lloc web pot mostrar enllaços a altres portals o llocs webs. En aquest cas, M&P LEDESMA actua com a prestador de serveis d’intermediació i només respon dels continguts d’aquests llocs webs si té coneixement efectiu de la il·licitud d’aquests continguts i no ha actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

Si l’usuari considera que el contingut enllaçat és il·lícit o inadequat ho pot comunicar a M&P LEDESMA enviant un correu a mp@mpledesma.com. El prestador analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, si escau, procedirà a la supressió de l’enllaç. En tot cas, la recepció de la comunicació anterior no té el caràcter de “coneixement efectiu”, segons el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.