Carolina Cabrera Luque - M&P Ledesma Abogados

Carolina Cabrera Luque

Graduada en Dret i Màster d’accés a l’Advocacia, tots dos per la Universitat de Barcelona.

ccabrera@mpledesma.com
LinkedIn