Pablo Ledesma López - M&P Ledesma Abogados

Pablo Ledesma López

Llicenciat en Dret i Màster en Business Law, totes dues titulacions per ESADE. Ha treballat prèviament a les àrees de mercantil i processal a Uría Menéndez.

pledesma@mpledesma.com