Política de qualitat i seguretat

El despatx de LEDESMA està compromès amb l’excel·lència i la millora contínua dels seus processos i sistemes, amb l’objectiu d’oferir serveis de qualitat als seus clients i garantir la seguretat de la informació. Per això, ha posat en marxa un sistema de disseny, implantació i manteniment de gestió eficient de l’accessibilitat a la informació, preservant-ne la confidencialitat, integritat i disponibilitat i minimitzant els riscos de trencament dels seus sistemes de seguretat.

L’abast de la nostra certificació és: SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC AL SECTOR IMMOBILIARI.

La nostra Política es basa en el compliment dels principis següents:

  • Mantenir la integritat de la informació, procurant-ne l’exactitud i evitant-ne el deteriorament.
  • Confidencialitat, integritat i disponibilitat. La informació que posseeix i tracta LEDESMA té un valor molt important per a la pròpia companyia, així com per a persones, entitats privades i organismes públics, per la qual cosa és primordial protegir-la. La informació està protegida contra accessos i alteracions no autoritzats i es manté amb la confidencialitat i la integritat degudes. Així mateix, estarà sempre disponible, i se’n permetrà l’accés autoritzat quan sigui necessari.
  • Alinear les nostres metes amb els objectius dels nostres clients, a fi d’aconseguir clients satisfets i conscients de l’adequada de la seva elecció per LEDESMA.
  • Fomentar la motivació i implicació del personal i garantir una formació adequada per al desenvolupament de la seva activitat i en les mesures adoptades per LEDESMA per a la protecció de seguretat de la informació.
  • Impulsar un Sistema de Millora Contínua que ens permeti prevenir les no-conformitats i satisfer les expectatives i requeriments dels nostres Clients.
  • Fer partícip tots els grups d’interès de la Política Qualitat i Seguretat de la Informació, així com dels Objectius de Qualitat i Seguretat que ens marquem cada any.
  • Facilitar els mitjans necessaris per a l’aplicació del Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat d’acord amb les especificacions que estableixen la Norma ISO 9001 i 27001 i els requisits legals aplicables a LEDESMA.

A Barcelona, ​​1 de gener de 2022

Direcció